Dr. Öğr. Üyesi HASAN SELÇUK ETİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi HASAN SELÇUK ETİ

T: (0282) 250 3505

M hseti@nku.edu.tr

W hseti.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:Kooperatifçilik
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez: Organik Gıdaların Pazarlanması ve Organik Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Tutum ve Davranışları Analizi (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1993-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEK OKULU / KOOPERATİFÇİLİK / YÖNETİM ORGANİZASYON
2016-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEK OKULU / YÖNETİM ORGANİZASYON
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ŞİRKET ORTAĞI DOĞA TARIM 2002-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Pazarlama İletişimi
Tarımsal Pazarlama
Girişimcilik ve Pazarlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ETİ H. S., Organik Gıda Tüketicilerinin Belirlenmesi: Teşvik Unsurları, Güven Yönelimlerive Satınalma Davranışı, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 88-89, 2017.
Özgün Makale ASOS,SIS,EBSCO,DRJI,DAIJ,ESJI Erişim Linki
2. ETİ H. S., ERDİREN Y. O., SANAT PAZARLAMASI: RESİM SERGİLERİNDEKİ ESERLERİN PAZARLANMASINA DAİR BİR YAKLAŞIM, Sobider, pp. 448-455, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ETİ H. S., Yeşil Tüketim : Tekirdağ İlinde Yeşil Tüketim Alışkanlığı Ve Yeşil TüketicilerinSatın Alma Davranışı Üzerine Bir İnceleme, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 95-98, 2017.
Özgün Makale ASOS,SIS,EBSCO,DRJI,DAIJ
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ETİ H. S., ORGANİK GIDALARA YÖNELİK TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN ROLÜ VE KİŞİSEL ETKİ İLE İLGİLİ YAPILAR, INES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
2. ETİ H. S., ORGANİK GIDALAR İÇİN TÜKETİCİLERİN KARAR VERME SÜRECİ TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ, INES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
3. ETİ H. S., TÜRK TÜKETİCİLERİNİN ORGANİK GIDA ALIMI KONUSUNDAKİ KİŞİYE ÖZGÜ ÖLÇÜMLERİ TUTUMLARI VE NİYETLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ, INES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
4. ETİ H. S., TÜRK TÜKETİCİLERİNİN YEŞİL ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ANALİZİ, INES (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
5. Eti H. S., Eti İçli G., Azabağaoğlu M. Ö., Application of Integrated Marketing Communications Elements In Wine Sectors, International Scientific Conference (21.11.2008-22.11.2008).
Sözlü Bildiri
Ödüller
1. Small Grants Program, World Bank, ABD, 2005.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği, Üye, 2010-.
International Center for Intercultural Studies, Üye, 2010-.
Katıldığı Kurslar
Araştırma Yöntemleri Semineri, Yer:Antalya.
Seyehat Acentaları Enformasyon Memurluğu, Yer:İstanbul.
Aldığı Sertifikalar
English for Academic Purpose, Yer:Oxford-UK.
Running a small Business, Yer:Oxfor-UK.
İthalat-İhracat ve Kambiyo Uygulamaları, Yer:İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Enstitüsü.
SPSS, Yer:SPSS TÜRKİYE.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Ulusal Pazarlama Kongresi, Yer:Dokuz Eylül Üniversitesi, Düzenleyenler:Dokuz Eylül Üniversitesi, 26.10.2017-29.10.2010.
Araştırma Yöntemleri Semineri- SPSS, Yer:SPSS ve İstatistik Analiz-Antalya, Düzenleyenler:Turizm Araştırmaları Dergisi, 27.01.2010-30.01.2010.
Ulusal Pazarlama Kongresi, Yer:Bozok Üniversitesi-Yozgat, Düzenleyenler:Bozok Üniversitesi-Yozgat, 14.10.2009-17.10.2009.
Araştırma Yöntemleri Semineri- Academic Writing, Yer:Araştırma Yöntemleri Semineri-Antalya, Düzenleyenler:Turizm Araştırmaları Dergisi, 28.01.2009-31.01.2009.